Delcevo Global online

Сподели дел од себе со светот

Последно додатени
IMG_4498_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4490_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4482_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4474_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4469_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4462_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4454_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
IMG_4445_resize.JPG
kircoЈул. 18, 2015
nov_park_06_2015_22.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_21.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_20.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_19.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_18.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_17.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_16.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_15.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_14.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_13.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_12.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_11.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_10.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_09.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_08.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_07.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_06.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_05.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_04.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_03.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_02.jpg
kircoЈул. 02, 2015
nov_park_06_2015_01.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_21.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_19.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_16.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_10.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_08.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_06.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_04.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_03.jpg
kircoЈул. 02, 2015
regulacija_07__2015_01.jpg
kircoЈул. 02, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_16.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_15.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_14.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_13.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_12.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_11.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_10.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_09.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_08.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_07.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_06.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_05.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_04.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_03.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_02.JPG
kircoЈун. 15, 2015
Izlozba_Belogaski_06_2015_01.JPG
kircoЈун. 15, 2015
vodici_2015_23.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_22.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_21.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_20.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_19.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_18.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_17.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_16.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_15.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_14.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_13.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_12.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_11.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_10.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_09.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_08.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_07.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_06.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_05.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_04.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_03.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_02.JPG
kircoЈан. 19, 2015
vodici_2015_01.JPG
kircoЈан. 19, 2015
Pl_mars_12_10_2014_54.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_53.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_52.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_51.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_50.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_49.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_48.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_47.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_46.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_45.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_44.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_43.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_42.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_41.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_40.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_39.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_38.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_37.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_36.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_35.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_33.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_32.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_31.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_30.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_29.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_28.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_27.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_26.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_25.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_24.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_23.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_22.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_21.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_20.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_19.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_18.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_17.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_16.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_15.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_14.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_13.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_12.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_11.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_10.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_09.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_08.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_07.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_06.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_05.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_04.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_03.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_02.JPG
kircoОкт. 13, 2014
Pl_mars_12_10_2014_01.JPG
kircoОкт. 13, 2014
_MG_5480_resize~0.JPG
kircoСеп. 24, 2014
_MG_5476_resize~0.JPG
kircoСеп. 24, 2014
_MG_5473_resize~0.JPG
kircoСеп. 24, 2014
_MG_5471_1_resize~0.JPG
kircoСеп. 24, 2014
_MG_4940_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4939_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4932_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4927_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4922_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4917_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4907_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4881_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4865_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4857_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4850_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4838_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
_MG_4836_resize.JPG
kircoСеп. 07, 2014
IMG_4136_resize~0.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4133_resize.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4121_resize.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4118_resize~0.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4114_resize~0.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4104_resize.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4097_resize~0.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4094_resize.JPG
kircoАвг. 11, 2014
IMG_4090_resize.JPG
kircoАвг. 11, 2014
o_zora_2014_12.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_11.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_10.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_09.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_08.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_07.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_06.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_05.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_04.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_03.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_02.jpg
kircoАвг. 04, 2014
o_zora_2014_01.jpg
kircoАвг. 04, 2014
baskerfest_2014_1.jpg
Моменти за споменkircoЈул. 01, 2014
baskerfest_2014.jpg
Замисли момент исполнет со магијаkircoЈул. 01, 2014
lavovsko_gnezdo.JPG
Разловци-Гнездо на лавовиЕдноставно: Село Разловци-предвесник на македонската револуција...
Прв, непокорен, слободољубив.
И ден денеска духот на востаничко Разловци бдее над зачмаеноста и мрзеливоста на човечкиот дух.
Фотографијата е снимена во мај месец 2009 год.
SuperAdminЈун. 02, 2014
sonce_vo_grad_1.JPG
Идолоформа на сонце во с.Град-ДелчевоПрастари гравирани форми кои датираат од 25-30 века пред Христа. Во Делчевското село Град се наоѓа локалитет на т.н. карпеста уметност во кој покрај оваа идолоформа втисната од човекот се наоѓаат многу други прастари форми на аркуформи, ретикули и слично. Локалитетот наликува на своевидна опсерваторија и допрва чека да биде откриен и публикуван во јавноста во целиот негов сјај.
Фотографијата е снимена Мај 2009 год.
SuperAdminЈун. 02, 2014
sonce_vo_grad.JPG
Идолоформа на сонце во с.Град-Делчево-2Прастари гравирани форми кои датираат од 25-30 века пред Христа. Во Делчевското село Град се наоѓа локалитет на т.н. карпеста уметност во кој покрај оваа идолоформа втисната од човекот се наоѓаат многу други прастари форми на аркуформи, ретикули и слично. Локалитетот наликува на своевидна опсерваторија и допрва чека да биде откриен и публикуван во јавноста во целиот негов сјај.
Фотографијата е снимена Мај 2009 год.
SuperAdminЈун. 02, 2014
selski_futbal_4.jpg
Селски футбал #1kircoЈун. 01, 2014
selski_futbal_3.jpg
Селски футбал #2kircoЈун. 01, 2014
selski_futbal_2.jpg
Селски футбал #3kircoЈун. 01, 2014
selski_futbal_1.jpg
Селски футбал #4kircoЈун. 01, 2014
planinarski_mars_turija_15.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_14.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_13.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_11.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_10.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_09.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_08.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_07.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_06.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_05.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_04.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_03.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_02.jpg
kircoМај. 26, 2014
planinarski_mars_turija_01.jpg
kircoМај. 26, 2014
asfalt_vapcarov_05.JPG
kircoМај. 12, 2014
asfalt_vapcarov_04.JPG
kircoМај. 12, 2014
asfalt_vapcarov_03.JPG
kircoМај. 12, 2014
asfalt_vapcarov_02.JPG
kircoМај. 12, 2014
asfalt_vapcarov_01.JPG
kircoМај. 12, 2014
IMG_0119_resize.JPG
kircoМај. 11, 2014
IMG_0082_resize.JPG
kircoМај. 11, 2014
IMG_0063_resize.JPG
kircoМај. 11, 2014
IMG_0017_resize.JPG
kircoМај. 11, 2014
gruevski12_resize.jpg
Груевски со верниците во ДелчевоkircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_08.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_07.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_06.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_05.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_04.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_03.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_02.JPG
kircoАпр. 18, 2014
gruevski_todorov_delcevo_01.JPG
kircoАпр. 18, 2014
pretstava_mvr_obce_32.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_31.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_30.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_29.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_28.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_27.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_26.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_25.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_24.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_23.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_22.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_21.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_20.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_19.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_18.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_17.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_16.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_15.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_14.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_13.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_12.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_11.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_10.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_09.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_08.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_07.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_06.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_05.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_04.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_03.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_02.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
pretstava_mvr_obce_01.JPG
24.12.2013 год. Театарска претстава: "Одбележани"Театарска претстава во реализација на Центар за култура "Ацо Шопов" а во организација на МВР од СВР Штип со подршка на ОБСЕ и повеќе општини во регионот.
Во Делчево претставата се одржа во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со подршка на Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански.
kircoДек. 26, 2013
IMG_4841_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4823_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4812_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4810_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4800_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4792_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4775_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4756_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4721_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4696_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4688_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4678_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
IMG_4842_resize.JPG
Меѓународен планинарски марш "Матка" 15.12.2013Во организација на Планинарската федерација на Македонија со учество на планинарски друштва од повеќе земји на Балканот и од сите краишта на нашата држава, во недела 15.12.2013 се одржа Планинарски марш "Матка" на кој учество зедоа и планинари од Делчево.
Маршот во должина од 18 километри се одвиваше од кота 610 мНв од црквата Пресвета Богородица во селото Матка до кота 740 мНв кај ранохристијанската разурната црква на еден од врвовите над кањонот.
kircoДек. 16, 2013
pregratka_07.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_06.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_05.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_04.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_03.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_02.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
pregratka_01.jpg
Акција "Прегратка на дар"kircoНоем. 27, 2013
IMG_3843_resize.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3841_resize.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3838_resize.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3834_resize.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3832_resize~0.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3828_resize.JPG
Изложба на карикатури во Македонска Каменица25.11.2013 година. Изложба на карикатури од колекцијата "Пијанец 2013" во сопственост на Општина Делчево. Изложбата се отвори во просториите на КИЦ "Романса"-Македонска КаменицаkircoНоем. 25, 2013
IMG_3368_resize.JPG
kircoНоем. 21, 2013
IMG_3364_resize.JPG
kircoНоем. 21, 2013
IMG_3433_resize.JPG
kircoНоем. 21, 2013
IMG_3431_resize.JPG
kircoНоем. 21, 2013
IMG_3426_resize.JPG
kircoНоем. 21, 2013
tarapuza3.JPG
kircoНоем. 12, 2013
tarapuza2.JPG
kircoНоем. 12, 2013
tarapuza1.JPG
kircoНоем. 12, 2013
tarapuza.JPG
kircoНоем. 12, 2013
izlozba_kocani2.JPG
kircoНоем. 12, 2013
izlozba_kocani1.JPG
kircoНоем. 12, 2013
izlozba_kocani.JPG
kircoНоем. 12, 2013
kopacka_vo_mnt_09~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_08~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_07~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_06~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_05~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_04~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_03~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_02~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_vo_mnt_01~0.JPG
"Во ритамот на живото наследство"25.10.2013 год.
Настап на ЗФГ Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Р.М. во Македонски народен театар по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото.
kircoОкт. 27, 2013
kopacka_02.JPG
kircoОкт. 24, 2013
kopacka_01.JPG
kircoОкт. 24, 2013
kopacka_00.JPG
kircoОкт. 24, 2013
IMG_1111_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1110_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1109_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1108_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1107_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1103_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1102_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
IMG_1101_resize.JPG
Пијанечки денови на сливата 2013Фото репортажа од нововостановената меѓународна манифестација "Пијанечки денови на сливата" која се одржа за првпат во Делчево, по иницијатива и во организација на Општина Делчево и Градоначалникот Дарко Шехтански.
За многу години нека е...
kircoСеп. 21, 2013
3301 фајлови на 12 страна(и) 1